background

WEB PROGRAMIRANJE 2

PHP programski jezik

Kurs za male programere koji žele da prave sjajne aplikacije pomoću PHP programskog jezika, sa kojim će se upoznati tokom kursa. Ideja je da se tokom kursa napravi mala PHP aplikacija koja je povezana sa bazom podataka. Prvi dio kursa posvećen je bazama, a drugi samoj PHP aplikaciji.

Neophodno je znati prije kursa:
Završen kurs Web programiranje

Cijena

Za prijave do 18. januara

95KM mjesečno

80KM

mjesečno

Kurs

Fond časova:
24 časa 12 termina
Način izvođenja:
2 blok časa po 45 minuta
Trajanje modula:
3 mjeseca 1 sedmično
Uzrast:
od 13 do 17 godina
Termini:
Ponedeljak19.30-21.00

Naši partneri

Teorija:

 • Osnove i primjena potrebnih alata (XAMPP i sl.)
 • Baze podataka
 • Osnove i primjena SQL jezika
 • Osnove i primjena PHP programskog jezika
 • Realizacija projekta i postavljanje na server
 • Pristupanje aplikaciji preko IP adrese

REZULTAT:

Tokom kursa polaznici imaju priliku da savladaju sljedeće

 • Instaliranje XAMPP-a ili nekog drugog sličnog alata
 • Kreiranje baze podataka i unošenje podataka u bazu
 • Importovanje baze
 • SQL jezik: dodavanje, brisanje i ažuriranje podataka iz jedne i više tabela (operatori BETWEEN, IN, NOT IN, LIKE)
 • Agregatne funkcije nad jednom i više tabela
 • PHP jezik: dodavanje novih artikala, upravljanje prodavnicom, registracija, pravljenje upita, login
 • Postavljanje web projekta na lokalni server
 • Pristupanje aplikaciji preko IP adrese

Prijava za Web programiranje 2 kurs

Ime djeteta:
Prezime djeteta:
Uzrast djeteta:
Ime roditelja:
Email adresa:
Telefon: