background

ROBOTIKA

Hajde da pravimo robote!

U toku kursa Robotika polaznici će se upoznati sa robotima i osnovama programiranja njihovih elektronskih komponenti i ostalih funkcija koje robot izvršava. Djeca će imati priliku da se upoznaju sa robotima koji su sjajno rješenje za uživanje u programiranju, elektronici i robotici.

Cijena

Za prijave do 18. januara

95KM mjesečno

80KM

mjesečno

Kurs

Fond časova:
24 časa 12 termina
Način izvođenja:
2 blok časa po 45 minuta
Trajanje modula:
3 mjeseca 1 sedmično
Uzrast:
od 9 do 13 godina
Termini:
Utorak19.30-21.00

Naši partneri

TEORIJA

U toku kursa Robotika polaznici će se upoznati sa robotima i osnovama programiranja njihovih elektronskih komponenti i ostalih funkcija koje robot izvršava:

  • Rasklapanje, sklapanje i pokretanje robota
  • Ultrasonic Sensor – mjerenje udaljenosti, promjena boje u zavisnosti od udaljenosti,
  • Line Follower – praćenje crne linije, IR komunikacija
  • Led Matrix Display – prikazivanje trenutnog vremena, prikazivanje crteža, programi za pravljenje brojača i prikazivanje teksta,
  • Pir Motion Sensor – detektovanje pokreta,
  • Joystick – kretanje robota.

REZULTAT:

U toku kursa Robotika, polaznici će izvršiti sljedeće zadatke:

  • Programiranje komponenti robota kao što su led diode i razni senzori
  • Kretanje robota po određenoj stazi,
  • Pravljenje video igrice - upravljanje uz pomoć ultrasonic senzora,
  • Programiranje robota da zaobilazi prepreke na koje naiđe u toku kretanja.

Prijava za Robotika kurs

Ime djeteta:
Prezime djeteta:
Uzrast djeteta:
Ime roditelja:
Email adresa:
Telefon: