background

3D MODELOVANJE

Crtanjem do novih formi i dimenzija

Cilj kursa jeste upoznavanje djece sa osnovnim tehnikama izrade 3D modela, kroz teorijski i praktični rad. Praktični dio nastave odnosi se na upoznavanje sa 3D olovkom kao alatom za takozvano ručno modelovanje. Kroz niz praktičnih vježbi djeca će naučiti kako da na bezbjedan način rukuju ovim alatom, kao i osnovne tehnike izrade 3D objekata. Teorijski dio nastave pružiće djeci osnovne informacije o 3D modelovanju kao tehnologiji, koja je sve češća kako u industriji tako i u domaćinstvima. Ovaj dio nastave podrazumijeva praćenje i posmatranje kompletnog procesa izrade modela na terenu, od unošenja modela u digitalnoj formi, do konačne štampane forme korištenjem štampača.

Cijena

Za prijave do 18. januara

95KM mjesečno

80KM

mjesečno

Kurs

Fond časova:
24 časa 12 termina
Način izvođenja:
2 blok časa po 45 minuta
Trajanje modula:
3 mjeseca 1 sedmično
Uzrast:
od 10 do 15 godina
Termini:
Subota11.30-13.00

Teorija

 • 1. čas – Upoznavanje sa procesom 3D modelovanja, čemu služe olovka i štampač, praktična primjena odštampanih modela.
 • 2.čas – Upoznavanje sa olovkom i materijalima.
  Upustva za ispravno korištenje olovke kao alata.
  Osnovne informacije o plastici kao materijalu koji se najčešće koristi u 3D modelovanju.
  *Test znanja – kratka provjera razumijevanja navedenih upustava prije korištenja 3D olovke.
 • 3. čas – Moj prvi 3D crtež
  Praktični rad - niz jednostavnih vježbi iscrtavanja 3D olovkom preko šablona.
 • 4.i 5. čas – Moj prvi 3D model
  Ova vježba ima za cilj ovladavanje tehnikama korištenja olovke kako bi se napravila prava trodimenzionalna forma. Tokom ova dva časa djeca će imti priliku da naprave predmet koji će moći da koriste poput bedža, privjeska, čaše, naočara, napraviti ukras poput figurice ili nakita, ili izraditi jednostavni prototip na željenu temu (pojednostavljeni automobil, bicikl, kuća, stolica..).
 • 6. čas – Rad na kompleksnijim šablonima
  Kompleksniji šabloni za 3D modele. Nove forme.
 • 7.čas – 3D štampač (Osnovne informacije o vrstama štampača, načinima rada i praktičnoj primjeni)
 • 8.čas – Posjeta firmi sa 3D štampačem
  Terenski dio nastave - posmatranje procesa izrade predmeta pomoću štampača.
 • 9. i 10. čas – Izbor teme za završni rad i priprema izložne
  Praktičan rad sa olovkom i sa ozbiljnijim šablonima. Izradom više dijelova i njihovim spajanjem, cilj je dobiti pravi i što bolji odštampani 3D model na izabranu temu.
 • 11. i 12. čas nadoknada i dodjela diploma – Izložba radova sa nastave.

Rezultati

Tokom trajanja kursa "3D modelovanje" polaznici će naučiti:

 • Osnove 3D crtanja i 3D modelovanja
 • Crtanje 3D olovkom preko jednostavnih i kompleksnih šablona
 • Izrada i praktična primjena 3D modela
 • Posmatranje kompletnog procesa izrade modela na terenu (od digitalne forme modela do samog štampanja)

Prijava za 3D modelovanje kurs

Ime djeteta:
Prezime djeteta:
Uzrast djeteta:
Ime roditelja:
Email adresa:
Telefon:

Naši partneri