Prijava za besplatnu radionicu

Ime djeteta:
Prezime djeteta:
Uzrast djeteta:
Ime roditelja:
Email adresa:
Telefon:
Prijavljujem se za:
Scratch
Osnove 3D štampe
Robotika
Python
Web Programiranje
App Inventor