Python

Python - Kliker - IT kursevi za djecu

Postoje mnogobrojni programski jezici, ali Python je jedinstven po tome što je jednostavan i razumljiv. Kurs mogu da prate i oni bez iskustva, kao i oni koji su već napravili prve korake u programiranju, svima će biti velik i važan korak u IT svijetu. Namjenjen je za klikeraše starije od 13 godina. Na zabavan način učimo osnove kreiranja interaktivnih aplikacija uz pomoć najpopulanrijeg programskog jezika u svijetu – Python.

Web programiranje

Web programiranje - Kliker - IT kursevi za djecu

Najstariji klikeraši, uzrasta od 13 do 18 godina su za ovaj kurs. Web programiranje se razlikuje od drugih kurseva po tome što već od prvih časova polaznici prave konkretne elemente Web stranice. Izgled sajta se mijenja tokom pisanja koda i svaka promjena koju naprave je vidljiva u realnom vremenu.

App Inventor

App inventor - Kliker - škola programiranja za djecu

App Inventor je najpopularnija i najkvalitetnija platforma za klikeraše između 10 i 15 godina koji žele da uđu u svijet programiranja aplikacija za mobilni telefon. Naši polaznici kroz niz zanimljivih projekata i zadataka uče osnovne koncepte programiranja, razvijaju logiku, vještine rješavanja problema, kritičko razmišljanje i još mnogo toga. Aplikacije koje završimo tokom kursa mogu se pokretati i instalirati na Android i iOS operativnim sistemima.

Robotika

Robotika - Kliker - škola programiranja za djecu

Na kursu Robotike druže se klikeraši uzrasta od 8 do 11 godina, sjajan predavač i roboti. Robot je didaktičko sredstvo za učenje programiranja, elektronike i robotike. Rad sa njim pruža beskonačne mogućnosti za programiranje kroz igru. Uz pomoć mnogobrojnih senzora, robota oživljavamo tokom kursa i on postaje jedan od naših drugara na časovima. Kroz platformu sličnu Scratch-u, prevlačenjem i postavljanjem gotovih naredbi u vidu blokova klikeraši se upoznaju sa osnovama robotike.

Micro:bit

Nešto manji od kreditne kartice, Micro:Bit je mali uređaj za programiranje i razumijevanje principa kodiranja. Naredbe napisane u kodu govore uređajima šta trebaju izvršiti, od stvaranja jednostavnih zvukova do upravljanja složenim komjuterskim igrama na više nivoa.

Scratch

Scratch - Kliker - škola programiranja za djecu

Scratch je programski jezik koji djeca od 6 do 11 godina obožavaju. Pažljivo je osmišljen kako bi na zanimljiv i lak način djecu uveli u svijet programiranja. SCRATCH nudi 340 unaprijed dizajniranih elemenata koje djeca mogu uređivati do najsitnijih detalja čime kod njih podstičemo kreativnost i logičko razmišljanje. Veliki broj opcija omogućava djeci da maštu pretvaraju u digitalnu stvarnost, igricu, animaciju, interaktivne priče.

Bee Bot

Kurs koji obožavaju najmlađi klikeraši uzrasta od 5 do 6 godina. Pored predavača i djece, kursu prisustvuje pčelica! Pčelica, Bee Bot, po kojoj kurs i nosi naziv je interaktivni robot koji pomaže djeci da nauče principe programiranja. Zajedničkim snagama razvijamo koncentraciju, pamćenje, računarsko razmišljanje i naviku učenja a da toga nisu ni svjesni kroz igru, zabavu i prilagođene zadatke.