Kliker - škola programiranja za djecu

App Inventor

Napravi svoju prvu aplikaciju

klikeri - Kliker - škola programiranja za djecu

App Inventor je najpopularnija i najkvalitetnija platforma za klikeraše između 10 i 14 godina koji žele da uđu u svijet programiranja aplikacija za mobilni telefon. Naši polaznici kroz niz zanimljivih projekata i zadataka uče osnovne koncepte programiranja, razvijaju logiku, vještine rješavanja problema, kritičko razmišljanje i još mnogo toga. Aplikacije koje završimo tokom kursa mogu se pokretati i instalirati na Android i iOS operativnim sistemima.
Zbog velikog interesovanja, ovaj kurs je dobio i nastavak u vidu naprednog nivoa na kojem polaznici prave složenije i komplikovanije sisteme.

Neka sljedeća aplikacija koju preuzmete na telefon bude aplikacija Vašeg djeteta!

Prilikom upisa, predavač raspoređuje dijete u nivo prema dosadašnjem znanju i godinama djeteta.

Na kursu App Inventor obrađujemo:

Isidora Timov Glumac

Isidora Timov Glumac

Isidora je apsolvent Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci, smjer Automatika. Član je udruženja studenata elektrotehnike EESTEC, gdje je kroz brojne radionice i predavanja stekla mnoga znanja koja primjenjuje kao predavač. Kroz svakodnevno držanje instrukcija iz više predmeta stekla je vještine i znanja koje su potrebne jednom predavaču, te pomaže mnoštvu učenika osnovnih i srednjih škola kao i studentima.

Kroz rad sa djecom podrazumijevam prenošenje znanja djeci kroz igru i zabavu, izgradnju međusobnog povjerenja i razumijevanja, a jednim od najbitnijih elemenata smatram ohrabrivanje djece i podizanje njihove vjere da mogu ovladati novim vještinama i znanjima, bilo da se radi o rješavanju zadatka ili projektovanju sopstvene aplikacije.

Aleksandra Stanković

Aleksandra Stanković

Student druge godine Elektrotehničkog fakulteta, smjer Softversko inženjerstvo. Pored fakulteta, aktivan je član nevladine organizacije EESTEC (Evropske Asocijacije Studenata Elektrotehnike) kako na lokalnom, tako i na internacionalnom nivou gdje je član internacionalnog Dizajn tima u okviru kog je imala priliku da učestvuje u organizaciji online akademija grafičkog dizajna sa preko 100 polaznika. Dugi niz godina amaterski se bavi slikarstvom, te je svoje slike izlagala kako u zemlji, tako i u inostranstvu i dobitnica je nekoliko nagrada i pohvala sa domaćih i internacionalnih likovnih konkursa.

Najveću motivaciju za rad sa djecom predstavlja mi mogućnost da prenesem svoje do sada stečeno znanje i da ih motivišem za dalje učenje i istraživanje. Takođe, polaznicima kursa želim da pružim što bolju osnovu za dalje učenje programiranja te da uz moju pomoć što više razviju svoju kreativnost i sposobnost rješavanja složenih logičkih problema.

Cijena: 400 KM

Fond časova:

24 časa (12 termina)

Način izvođenja:

2 blok časa po 45 minuta

Trajanje modula:

3 mjeseca, 1 sedmično nastava

Uzrast:

od 10 do 14 godina
u učionici